Kontakt

Telefon: 777 136 452
E-mail: katka@katkasistkova.cz
Facebook: www.facebook.com/katkasistkova
Bankovní spojení: 296843815/0300.

Chcete mne kontaktovat? Použijte formuláře níže:

    GDPR

    „Katka Šístková – pohyb pro všechny“ zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen ,,GDPR‘‘). Zároveň je správcem Vašich osobních údajů.

    Souhlasím se zveřejněním fotografií na lekcích a kurzech. Fotografie mohou být zveřejněny na webových stránkách www.katkasistkova.cz nebo na Facebooku a mohou být použity k PR účelům.

    V případě informací o zpracování Vašich osobních údajů nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu katka@katkasistkova.cz.