GDPR

„Katka Šístková – pohyb pro všechny“ zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen ,,GDPR‘‘). Zároveň je správcem Vašich osobních údajů.

Souhlasím se zveřejněním fotografií na lekcích a kurzech. Fotografie mohou být zveřejněny na webových stránkách www.katkasistkova.cz nebo na Facebooku a mohou být použity k PR účelům.

V případě informací o zpracování Vašich osobních údajů nás kontaktujte prostřednictvím emailu katka@katkasistkova.cz.